Scouting Partners

ISM är partner med flera italienska professionella klubbar i forskning, upptäckt och valorisering av nya unga talanger.

Tekniska Samarbeten

Våra program